Miesiąc: luty 2024

Studia podyplomowe: ESG – menedżer zrównoważonego rozwoju na WSB Merito W-wa.