Publikacje

W roku 2016 we wrześniowym wydaniu Zeszytów Komunalnych tj. stałej części Przeglądu Komunalnego zawarto trzy kolejne artykuły, z których każdy poświęcony był osobnemu zagadnieniu z zakresu gospodarki odpadami. Pierwszy materiał dotyczył magazynowania odpadów po przetworzeniu oraz logistyki sprzedaży, którego jestem autorem. Zapraszam do lektury tego archiwalnego artykułu (oczywiście stan prawny diametralnie inny niż dziś – ale wiele proponowanych rozwiązań do dziś aktualnych) i polecam prenumeratę Przeglądu Komunalnego :-). Było mi tym bardziej miło, bo było to wydanie nr 300 Przeglądu…

Przeglad-Komunalny-nr-7-1292016-ZESZYTY-KOMUNALNE