Szkolenia

Zasady budowy i prowadzenia PSZOK. Ewidencja i sprawozdawczość – odpady komunalne. Przełomowe zmiany w BDO

Terminy i lokalizacje:

16 marca 2022 roku – ŁÓDŹ Hotel Ibis Łódź Centrum, Al. Piłsudskiego 11

W godz: 10.00-15.30

W sierpniu 2021 r. wdrożone zostały zmiany w systemie ewidencji odpadów BDO. Znowelizowano po raz kolejny także Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawę o odpadach. Pojawił się projekt ustawy wdrażającej zasady ROP w Polsce, oraz kolejne zmiany ustawy o odpadach. Wciąż niejasne i nieprecyzyjne są zasady obliczania poziomów recyklingu. Wiele z tych zmian już ma i będzie miało istotny     wpływ na szeroko rozumiany rynek odpadów komunalnych, w szczególności na podmioty odbierające odpady komunalne, gminy, instalacje komunalne oraz zarządzających PSZOK-ami. Wielkimi krokami zbliża się termin na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT.

Zapraszamy Państwa na praktyczne szkolenie o nowościach w gospodarce odpadami prowadzone przez praktyków, którzy od wielu lat, na co dzień, zajmują się tymi tematami.

Główne zagadnienia poruszone podczas szkolenia to:

 1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  – podstawowa i niezbędna infrastruktura, obiekty budowalne,
 2. Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – rodzaje kontenerów, sprzęt ułatwiający funkcjonowanie, wyposażenie dodatkowe,
 3. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – przyjazny i zrozumiały dla mieszkańców,
 4. Bieżąca obsługa PSZOK – weryfikacja mieszkańców, klasyfikacja dostarczonych odpadów, sprawdzanie limitów wprowadzonych przez gminę, egzekwowanie przyjętych regulaminów, kody odpadów przyjmowanych na PSZOK,
 5. Możliwość pozyskania dofinansowania na budowę lub modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 6. Nowelizacja ustawy o odpadach (decyzje, kary, okresy magazynowania odpadów, odpady budowalne, nowe definicje odpadów),
 7. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (koszty systemu zagospodarowania odpadów komunalnych / indywidualizacja),
 8. Projekt zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (jak Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta wpłynie na system zagospodarowania odpadów opakowaniowych komunalnych / nowe zasady wystawiania dok. DPR/EDPR),
 9. BDO – zmiany (daty przetwarzania), zasady ewidencji (KPOK/KPO), błędy (jak dokumentować błędne a zatwierdzone przez wszystkie strony KPO) ,
 10. Sprawozdawczość z działalności Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 11. Punkty obliczeniowe w rozumieniu Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r.

Cena:

549 PLN netto + 23 % VAT (w przypadku, gdy szkolenie opłacone jest min. w 70% ze środków publicznych przysługuje Państwu zwolnienie z VAT, na podstawie oświadczenia).

Udział więcej niż 1 osoby z firmy/instytucji – 10% rabatu dla każdego uczestnika. Cena szkolenia obejmuje m.in. udział w szkoleniu stacjonarnym, w dogodnych lokalizacjach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość zadawania pytań, lunch i przerwy kawowe, drobne upominki.

Kontakt: e-mail: szkolenia@synteko.pl; telefon kom.: +48 502 944 967;  www.synteko.pl

Minimalna ilość uczestników: 5, Maksymalna liczba uczestników: 20. W przypadku zgłoszenia się dla danego terminu i lokalizacji mniejszej liczby uczestników niż 5 – szkolenie może zostać odwołane. W przypadku większej liczby uczestników niż 20 – zaproponujemy części z Państwa inny termin i lokalizację (decyduje kolejność zgłoszeń). Szkolenia prowadzone są tylko stacjonarnie, w salach szkoleniowych / hotelach zapewniających odpowiednie wymagania sanitarne i epidemiologiczne (stąd m.in. ograniczenie liczby uczestników podczas jednego spotkania).

Wiemy, że spotkanie „na żywo”, z możliwością dyskusji, wymiany zdań i poglądów w kuluarach, skupieniu się tylko na tematyce szkolenia, wspólny posiłek – to aspekty, których bardzo brakuje podczas szkoleń on-line. Dlatego m.in. taka decyzja odnośnie formy spotkania.

Ze względu na dynamiczną sytuację związaną i z COVID-19 i z wydarzeniami w Ukrainie, szkolenia mogą zostać odwołane, o czym poinformujemy Państwa bez zbędnej zwłoki. Będąc jednak z natury optymistami wierzymy, że spotkamy się z Państwem osobiście a wszelkie złe wydarzenia odejdą szybko w niebyt…

Zapraszamy gorąco.

O „śmieciach” wiemy naprawdę dużo :-)…

Prelegenci:

Prelegenci:

Karol Kaliński – praktyk – od 2010 roku pracownik związku międzygminnego prowadzącego Instalację Komunalną, obecnie na stanowisku kierownika Stacji Przeładunkowej Odpadów, na której funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzony wspólnie dla kilku gmin. Pomysłodawca i realizator Sali edukacyjnej na terenie funkcjonującego zakładu. Prowadził warsztaty edukacyjne z gospodarki odpadami dla około 9 tys. dzieci, młodzieży, studentów oraz samorządowców oraz wykłady z praktycznej gospodarki odpadami, technologii w gospodarce odpadami oraz z prawa ochrony środowiska dla studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Brał czynny udział w konsultacjach związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie kilkunastu gmin. Autor koncepcji rozbudowy i modernizacji PSZOK.

Tomasz Kaczmarek – praktyk – specjalista ds. ochrony środowiska, od ponad 14 lat w branży gospodarki odpadami – właściciel firmy Synteko, także na stanowisku zastępcy kierownika Działu Logistyki i Ochrony Środowiska w Instalacji Komunalnej. Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Audytor TUV Nord Polska w zakresie systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015 oraz EMAS. Współautor poradnika wydawnictwa C.H. BECK pt. „Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych”