Studia podyplomowe: ESG – menedżer zrównoważonego rozwoju na WSB Merito W-wa.